szkolenia na pilota drona

Dział poświęcony szkoleniom na pilota drona do uzyskania certyfikatów kompetetencji a kategorii szczególnej NSTS-01  (loty w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie <4 Kg), NSTS-02  (loty w zasięgu wzroku VLOS dronami o masie <25 Kg), NSTS-05 (loty poza  zasięgiem wzroku BVLOS dronami o masie <4 Kg) oraz NSTS-06 (loty poza  zasięgiem wzroku BVLOS dronami o masie <25 Kg).  Dział jest obecnie w przygotowaniu, na tej stronie znajduje się jedynie krótka wzmianka o szkoleniach dronowych, temat szkoleń NSTS-xx jest szczegółowo ujęty na naszej stronie poświęconej stricte szkoleniom –  http://uavokrakow.pl/.

info@coptertech.pl
My Marquee Subtext
+48 501 713 999
My Marquee Subtext
info@coptertech.pl
My Marquee Subtext
+48 501 713 999
My Marquee Subtext